Hakkımda . Gizlilik . İletişim . RSS


Yöneticinin Nitelikleri

19 Haziran 2018

Yöneticinin Nitelikleri

yöneticinin nitelikleriSelahaddin Eyyubi'ye hitaben kaleme alınan Yöneticinin nitelikleri isimli kitabı okudum. Kitapta siyasal iktidar ve yönetim konusu inceleniyor.

Kitap dört bölümden oluşuyor.

İlk bölümde neden adil yöneticilere ihtiyaç duyulduğu açıklanıyor. İkinci bölümde yönetimin asli ögeleri, üçüncü bölümde yöneticide bulunması gereken nitelikler ve son (dördüncü) bölümde yöneticide bulunmaması gereken niteliklerden bahsediliyor. Bu başlıkların her biri ayrı ayrı maddelenip açıklanıyor.

Kitaba göre, adil yöneticiye olan ihtiyaç, insanların kıtlık zamanı yağmura duydukları ihtiyaç gibidir. Toplumlar ancak, adil yöneticiler tarafından yönetilirlerse ayakta ve hayatta kalabilirler. Adil yönetici, toplumda bir arada yaşayan kötü ve iyi insanları birbirinden ayırarak; iyileri ödüllendirir, kötüleri ya yola getirip iyi insan yapar ya da cezalandırıp toplumdan uzun süre tecrit eder. Halk ise, adil yönetici sayesinde kendilerini zulümden kurtaracak, çekişme ve uzlaşmazlıkları yine adil yönetici sayesinde giderip huzura kavuşacaktır. Bu bağlamda adil yönetici, toplumun ihtiyaç duyduğu, aranılan bir lider konumundadır.

159 sayfalık güzel bir kitap. Yöneticilere de yönetici seçecek olanlara da oldukça güzel bir kaynak olabilir. Hazır seçimlere az bir zaman kalmışken alıp okumanızı tavsiye ederim. Mesela bakın, yukarıda ihtiyaç duyulan adil liderin/yöneticinin ne gibi özellikleri olmalıymış:

1- Dini hükümlere dair bilgi.

2- İleri yaş.

3- Güvenilir olmak.

4- Doğru sözlü olmak.

5- Aç gözlü olmamak.

6- Düşmanlık ve kin gütmemek.

7- Güçlü bir hafızaya sahip olmak.

8- Keskin bir anlayış ve zeka sahibi olmak.

9- İhtiras ve tutkularının esiri olmamak.

10- Alanında yeterli donanıma sahip olmak.

İlk ikisine katılmasam da, diğer maddeler bence de, bir yöneticide bulunması gereken temel özelliklerdendir.