Gürkan Özsoy Blog

#Bloglamak . #Bludit . #Güncel . #Matematik . #Öğrencilik


Rock Müziği


1968'lerde pop müziği teriminin, biçemsel sınırların silinmesi nedeniyle çok geniş anlamlı bir nitelik kazanması ve her tür hafif, eğlendirici müzik için kullanılır olması "rock" müziği ortaya çıkardı. Rock müzik veya Rock'n Roll, 1950'den bu yana blues, rhythm-and-blues ve country and western music türlerinden oluşan Afro-American kültürün bir başka ürünü olarak bilinegelmiştir.

Rock müziğin ortak özellikleri; doğal ve süssüz anlatım, bir ya da daha fazla şarkıcı, gitar ve bateriden oluşan standart topluluklar, şarkıcının diksiyonu, elektro-akustik güçlendirme (amplifikasyon) olarak verilebilir. Bu noktada Rock'n Roll terimini açmak gerekir.

Rock'n Roll ABD'de savaş sonrası gençliğinin protesto nitelikli bir anlatım biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Siyahi Amerikalıların "race music" (ırkçı müzik) deyimiyle hor görülen "rhythm and blues" ile beyaz Amerikalıların "country and western" müziğinden oluşur. Daha sonraları bu kavram Avrupa'ya yayılmıştır. 1960'larda İngiltere'de Skiffle öğelerinin etkisi altında Rock'n Roll "beat" müziğine dönüşmüştür. Başta Beatles olmak üzere, çeşitli İngiliz topluluklarının başarıları, Afro-Amerikan dans ve müziğinin dünya çapında yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. İlerleyen zaman içinde rock müzik dünya gençliğinin iletişim aracına dönüşmüştür. Rolling Stones, Animals, The Who, Cream gibi topluluklar klasik rock müziğin dışında hard rock olarak bilinen türün temsilcileri oldular. Amerikan halk müziğinin rock müzikle birleşmesi folkrock denen bir başka rock müzik türünün ortaya çıkasına sebep oldu.

1970 sonrası dönemde rock müziğin gelişimi durdu. Boşluğu kapatmak için eski biçemlerin yeniden canlandırılması yoluna gidildi (rock revival). Yine bu yıllarda Punk Rock New Wave akımıyla rock müzik yeni bir soluk kazandı.


Biçem: Bir sanatçıya, bir çağa ya da bir ülkeye özgü, teknik, renk, söyleyiş ve biçimlendirme özelliği, üslup, tarz, stil.Nasıl yorum yaparım?