Hakkımda . Gizlilik . İletişim . RSS


Renkli Fotoğrafın İcadı

10 Şubat 2019

Renkli Fotoğrafın İcadı

Renkli fotoğrafın icadı, 1861 yılında Maxwell'in buluşuna dayanır.

Maxwell'in teorisi şudur: Bütün renkler üç temel rengin belirli bir uyuşum içinde karıştırılması ile elde edilir.

Halen uygulanmakta olan "Trichrome" üç renk sistemi, renkli fotoğrafın esasını teşkil eder. Charles Cros ve Ducos Du Hauron adlarındaki iki Fransız 1870 yılında "Trichrome" teorisini esas alıp çok verimli tecrübeler gerçekleştirdiler. Fakat bütün bu çalışmalar deney sınırlarını aşamıyordu.

Renkli fotoğrafın pratik hale getirilişi için, 34 yıl daha beklemek gerekti. 1904 yılında, Lumiere Kardeşler bugünkü anlamı ile renkli fotoğrafı ortaya çıkardılar. Daha sonraları, renkli fotoğraf üzerindeki çalışmalara büyük bir hız verildi.