Poetika (Peri Poietikes)

Aristoteles'in sanat konusundaki görüşlerini içeren Poetika iki kitaptan oluşur. İkinci kitabın adı komedi işlerdir. Bugün elde yalnız, metinde bazı eksik yerler, eklenen ya da sırası değişen bölümlerle başka bir nitelik kazanan birinci kitap vardır. Yirmi altı bölümden oluşan bu kitapta, sanatın ne olduğu üzerine genel düşüncelerden sonra, bir tragedya kuramının ana çizgileri verilir.

Aristoteles'e göre sanat bir taklit (mimesis) işidir. Sanat çeşitleri de neyi taklit ettikleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Edebiyatın taklit konuları insanlarla bunların eylemleridir ve taklit araçları; söz, ritim ve harmonidir. Özellikle tragedya konuşan ve eyleyen kişiler aracılığıyla önemli bir eylemi doğrudan doğruya gerçekleştirir. Sanatın taklit edici betimlemesinin amacı da ahlakidir. Buna göre, sanatla insanın duyguları uyarılacaktır ve bu uyarılma ruhun temizlenmesine, arınmasına vesile olacaktır. Bu da sanat eserinde insanın genel özü bakımından canlandırılmasıyla gerçekleşebilecek bir şeydir. Bilim gibi sanatın da konusu "özel" durumunda gerçekleşmiş olan "genel"i göstermektedir.

Paylaş:

Yorumlar

Nasıl yorum yazarım?