Parapsikoloji

Bugüne dek ruhbilimin inceleme alanına girmeyen ruhsal olayların (görünmezden haber verme, ruhlarla bağlantı kurma gibi) gerçeklik durumunu incelemeye çalışan ruhbilim alanına parapsikoloji denir. Ruhbilim ötesi anlamı da vardır.

Çok eski çağlardan beri, her ulusun geleneklerinde ve tarihinde bilinen doğa yasalarıyla açıklanamayan “olağanüstü” olaylardan söz edilir. Bu olaylar; ansızın bazı insanların, hayvanların ya da nesnelerin hiçbir neden olmadan tek başına hareket etmesi, cisimlerin ortadan kaybolması ya da başka bir şeye dönüşmesi, geleceği görme, başkalarının düşüncelerini okuma, aynı anda iki ayrı yerde bulunabilme gibi olağanüstü güç ve yeteneklere sahip bazı insanların ortaya çıkması şeklinde sıralanabilir.

Her ulus sahip olduğu kültürün niteliğine ve özelliğine göre, bütün bu olağandışı olaylara bir açıklama getirmeye çalışmıştır. Eski çağlarda bu olaylar insanüstü bir gücün devreye girmesi şeklinde açıklanırdı. Örneğin eski Yunanlılara göre bu güçler Olimpos dağında yaşayan, her biri bir konuda “uzman” kabul edilen tanrılardı.

Örneğin Apollo geleceği önceden bildiren peygamberlerin esin kaynağı idi. Bu tanrının kutsal sunaklarının yanında tapınakları vardı.

Tapınaklarda, genellikle bir kadın olan din görevlileri, kendilerine sorulan soruları cevaplardı. Homeros’un ünlü İlayda destanında, yalnızca felaketleri önceden haber veren, Priamos’un kızı Kassandra da Apollo’dan esinlenir. Yunanlıların dışında daha pekçok eski ulus olağanüstü olayları dinin yardımıyla açıklamaya çalışmıştır. Şaşkınlık ve korku uyandıran bu doğaüstü olayları açıklamak için “mucize” sözcüğü kullanılır.

Din olgusunun dışındaki kuramlar ise, mucizeleri büyücülükle açıklamaya çalışırdı. Buna göre akıl almaz olaylar; büyücüler, cadılar, cinler gibi olağanüstü güçlere sahip bazı yaratıkların eseriydi.

Başka bir açıklama ise ölülere dairdi. Buna göre masaları harekete geçiren, hayaletleri gözle görünür kılan, gelecekle ilgili haberler verenler ölülerin ruhlarıydı.

Paylaş:

Yorumlar

Nasıl yorum yazarım?