Masonluk

Masonluğun tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ama masonluk genelde Tapınak Şövalyelerine dayandırılır. Bunu daha eski tarihlere, ilk çağa kadar götürenler vardır. Fakat masonlukla ilgili kesin bilgiler son üç yüzyıla dayanmaktadır. Bununla birlikte ortaçağda masonluğun ilk izlerini görmek mümkün. Bu dönemde yapılan dinsel nitelikli yapılarda çalışan işçiler mason adıyla anılmıştır. Bu işçilerin kendi aralarında kurdukları derneklerde üyeler, belirli derecelere göre sınıflandırılmıştı ve simgelerle birbirlerine bağlıydılar. Kendi aralarında bu özel simgeler, işaretler, yeminlerle anlaşan masonlar, aralarına üye kabul ederken, üye olarak kabul edilecek kişide bazı nitelikler arıyorlardı.

Masonlar, hükümdarlar ve papalar tarafından hep vergi dışı tutulmuşlardır. Çağdaş masonluğun beşiği olan İngiltere’ye masonluk, 10.yüzyılda Kral Athelstan döneminde girdi ve 13-14.yüzyıldan itibaren giderek güçlenmeye başladı. Masonların en eski anayasalarının Kral Athelstan’ın üvey oğlu Edwin tarafından, 926 yılında İngiltere’nin York şehrinde hazırlanmıştır. Biz bu anayasa ve içeriğini, 15.yüzyılda bunlardan bahseden yazılardan öğrenmekteyiz.

York anayasasında; Tanrı’yı tanımak, krala, mesleğe sadakat, kardeşlik ve insanlık ilkelerine boyun eğmek, haksızlık etmemek gibi ahlaki ilkeler yer almıştır. Old Charles adını alan bu ilkeler, daha gelişmiş halde günümüzde de aynen geçerlidir ve her üyenin yani “kardeşin”, bu ilkelere bağlı olması zorunludur. Bu ilkeler, masonluğun temel ilkeleridir.

24 Haziran 1717’de Lodra Büyük Loca’sı kuruldu. Bu locanın kuruluş amacı, yok olmakta olan küçük zanaatkarları kurtarmak ve biraraya getirmekti. Bu loca, başlangıçta düşünsel masonluk, eylemsel masonluk gibi iki özellik taşıyordu. Ruhani bir buyruğa boyun eğmek yoktu. Fakat katolik karakterini taşımaya devam ediyordu. 30 Kasım 1736’da 33 İskoç locası biraraya geldi ve Londra Büyük Loca’sını örnek olarak İskoçya Büyük Loca’sını kurdular.

Masonluğa felsefi bir sistem getiren ilk kişi, 1719’da büyük üstat olan Fransız fizikçisi John Theophilus Desaguliers oldu. 1721’de Montagu dükünün mason olmasıyla birlikte, İngiltere’de soylular mason olmaya başladılar. Nitekim, 1737’den sonra da büyük üstatlık kral ailesinden olanlara verilmeye başlandı.

Paylaş:

Yorumlar

Nasıl yorum yazarım?