Hakkımda . Gizlilik . İletişim . RSS


Marshall Planı

Marshall Planı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkelerine ekonomik yardım için düzenlenen ve ABD'li General ve hükümet adamı George Catlett Marshall tarafından

1908 Devrimi Üzerine Birkaç Söz

1876'daki anayasal hareket yalnızca mutlakiyetçi monarşiye çeki-düzen veren bit hareketten başka bir şey değildi; çünkü, amaç buydu ve daha fazlası istenmiyordu. 1876 yılında Padişah tarafından kabul edilen Kanun-u Esasi, Avrupa'nın en tutucu anayasaları örnek alınarak hazırlanmıştı

Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Babalar Günü'nün ortaya çıkışı Anneler Günü kadar eskidir. Anneler Günü'nün kutlanmasından iki sene sonra, 19 Haziran 1910'da Amerika Birleşik Devletleri'nde

Çürüksulu Mahmut Paşa'nın Öğütleri

Büyük Millet Meclisi'nde Hükümet adına yaptığım konuşma, İstanbul Hükûmeti'ni telaşa düşürmüştü. Nitekim o günlerde Vakit gazetesi adına Ahmet Emin Yalman, Sadra­zam Tevfik Paşa ile bir görüşme yapmış ve İstanbul Hükûmeti'nin Londra