Hakkımda . Gizlilik . İletişim . RSS


Ageia PhysX Hatasını Çözmek

6 Şubat 2018

Ageia PhysX Hatasını Çözmek

Oyun oynarken karşılaşabileceğiniz, can sıkıcı hatalardan biri Ageia PhysX hatası. Daha önceleri ekran kartının yanında kullanılan ama zaman içinde ekran kartlarının gelişmesiyle önemini yitiren Ageia PhysX yazılımı, bugün NVIDIA ekran kartlarının kurulumunda hazır olarak geliyor. Oyunlarda gerçekçiliği sağlamak için hazırlanan bu yazılım, bazı eski oyunlar için gerekebiliyor. Örneğin ben Joint Task Force adlı oyunu oynamak istediğimde aşağıdaki hatayı alıyordum:

Ageia PhysX Hatası

Ageia PhysX yazılımını internetten aratıp indirdiğinizde kuramıyorsunuz. Çünkü NVIDIA ekran kartıyla hazır kurulu geldiğinden, bu yazılımın en güncel sürümünün kurulu olduğu uyarısı karşınıza çıkıyor. Ama bu hatanın gayet kolay bir çözümü var. Çözüme geçmeden önce bilgisayarınızdaki arama kutusuna cmd yazın.

Uygulamaya sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyin.

Bundan sonra şu kodu çalıştırın:

@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

Daha sonra cmd ekranını kapatmadan şu kodu çalıştırın:

choco install physx.legacy

Kod çalışınca ekranda “Do you want to run the script?([Y]es/[N]o/[P]rint):” seçeneği çıkacak. Y yazıp enter tuşuna basın.

Daha sonra bu kodu çalıştırın:

choco upgrade physx.legacy

Ve mutlu son…

joint task force

Not: Yukarıdaki çözüm önerisini Steam’den aldım. Fakat aldığım kaynağın linkini şu an bulamıyorum. Diğer görseller bana aittir.