Gürkan Özsoy Blog

#Bloglamak . #Bludit . #Güncel . #Matematik . #Öğrencilik


Matematiğin En Güzel Eşitliği

Matematiğin en güzel eşitliği $e^{i \pi}+1=0$ eşitliğidir. Matematikteki beş sabit; $e, i, \pi, 1, 0$ bu eşitlikte toplanmıştır. Peki, bu eşitliğin ispatını nasıl yapabiliriz?

Pisagorcular ve Kök 2

Temel görüşlerini başlıktan anladığınız üzere, Pisagor (Pythagoras)'dan alan; bilim, din, felsefe ve sanata ilişkin Antik Çağ öğretisinin adıdır Pisagorculuk.

Saccheri Dikdörtgeni

Cizvit rahibi Gerolamo Saccheri, Euclides ab Omni Naevo Vindicatus adlı eserini 1733'te Pavia'da yayımladı. Amacı Öklit'in Beşinci Aksiyom'unu incelemekti.

Siméon Denis POISSON

Poisson 1781'de Pithiviers'te doğdu. 1800'de girdiği Ecole Polytechnique'de 1802'de ders vermeye başaldı. 1806'da profesörlüğe, iki yıl sonra da Bureau des Longitudes'ta astronomluğa yükseldi. 1809'da Paris