Gürkan Özsoy Blog

#Bloglamak . #Bludit . #Güncel . #Matematik . #Öğrencilik


MathML'ye Giriş

MathML Matematiksel Biçimlendirme Dili (Mathematical Markup Language) demek olup, matematiksel ve bilimsel içerik için düşük seviyeli bir dildir. Önceleri web sayfalarında matematiksel ifadelerin görüntüleri kullanılırdı.

Matematiğin En Güzel Eşitliği

Matematiğin en güzel eşitliği $e^{i \pi}+1=0$ eşitliğidir. Matematikteki beş sabit; $e, i, \pi, 1, 0$ bu eşitlikte toplanmıştır. Peki, bu eşitliğin ispatını nasıl yapabiliriz?

Pisagorcular ve Kök 2

Temel görüşlerini başlıktan anladığınız üzere, Pisagor (Pythagoras)'dan alan; bilim, din, felsefe ve sanata ilişkin Antik Çağ öğretisinin adıdır Pisagorculuk.

Saccheri Dikdörtgeni

Cizvit rahibi Gerolamo Saccheri, Euclides ab Omni Naevo Vindicatus adlı eserini 1733'te Pavia'da yayımladı. Amacı Öklit'in Beşinci Aksiyom'unu incelemekti.

Siméon Denis POISSON

Poisson 1781'de Pithiviers'te doğdu. 1800'de girdiği Ecole Polytechnique'de 1802'de ders vermeye başaldı. 1806'da profesörlüğe, iki yıl sonra da Bureau des Longitudes'ta astronomluğa yükseldi. 1809'da Paris

Marshall Planı

Marshall Planı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkelerine ekonomik yardım için düzenlenen ve ABD'li General ve hükümet adamı George Catlett Marshall tarafından

Euclid (Düzlem Geometrinin Temel) Aksiyomları

Geometri ilk ve orta öğretimde bazılarımızın nefret ettiği bir ders. :) Aslında zevkli bir ders ama insan anlamayınca ve geometri sorularını çözemeyince nefret ediyor. Boşa denilmemiş; insan bilmediğinin düşmanıdır. Bir hırsla geometri çalışmaya karar

Blogger ve Web Siteleri İçin Kod Eklentisi

Blogger'da kod eklemek büyük sıkıntı. Bu mevzu hakkında yazılanları şöyle bir tarayınca hep aynı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Başka yöntemler de benim gördüğüm kadarıyla işe yaramıyor. Blogger'a adam akıllı, düzgün şekilde kod eklemek için kullanacağımız kodları