Gürkan Özsoy Blog

#Bloglamak . #Bludit . #Güncel . #Matematik . #Öğrencilik


MathML'ye Giriş

MathML Matematiksel Biçimlendirme Dili (Mathematical Markup Language) demek olup, matematiksel ve bilimsel içerik için düşük seviyeli bir dildir. Önceleri web sayfalarında matematiksel ifadelerin görüntüleri kullanılırdı.

Matematiğin En Güzel Eşitliği

Matematiğin en güzel eşitliği $e^{i \pi}+1=0$ eşitliğidir. Matematikteki beş sabit; $e, i, \pi, 1, 0$ bu eşitlikte toplanmıştır. Peki, bu eşitliğin ispatını nasıl yapabiliriz?

Pisagorcular ve Kök 2

Temel görüşlerini başlıktan anladığınız üzere, Pisagor (Pythagoras)'dan alan; bilim, din, felsefe ve sanata ilişkin Antik Çağ öğretisinin adıdır Pisagorculuk.

Saccheri Dikdörtgeni

Cizvit rahibi Gerolamo Saccheri, Euclides ab Omni Naevo Vindicatus adlı eserini 1733'te Pavia'da yayımladı. Amacı Öklit'in Beşinci Aksiyom'unu incelemekti.