Hakkımda . Gizlilik . İletişim . RSS . Twitter


Pisagorcular ve Kök 2

Temel görüşlerini başlıktan anladığınız üzere, Pisagor (Pythagoras)'dan alan; bilim, din, felsefe ve sanata ilişkin Antik Çağ öğretisinin adıdır Pisagorculuk.

Saccheri Dikdörtgeni

Cizvit rahibi Gerolamo Saccheri, Euclides ab Omni Naevo Vindicatus adlı eserini 1733'te Pavia'da yayımladı. Amacı Öklit'in Beşinci Aksiyom'unu incelemekti.

Siméon Denis POISSON

Poisson 1781'de Pithiviers'te doğdu. 1800'de girdiği Ecole Polytechnique'de 1802'de ders vermeye başaldı. 1806'da profesörlüğe, iki yıl sonra da Bureau des Longitudes'ta astronomluğa yükseldi. 1809'da Paris

Marshall Planı

Marshall Planı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkelerine ekonomik yardım için düzenlenen ve ABD'li General ve hükümet adamı George Catlett Marshall tarafından