Gürkan Özsoy

Tamamen Kişisel


Halk ve Millet Kavramlarının Tanımı

Gürkan Özsoy @ 22-Şubat-2018 19:18


Özellikle siyaset konuşurken halk ve millet kavramlarını sık sık kullanırız. Peki bu kavramların ne anlama geldiğini biliyor muyuz?

halk ve millet

Aynı ülkede yaşayan aynı uyrukta olan yani o ülkenin vatandaşı sıfatını taşıyan insan topluluğuna halk diyoruz. Bu halk terimi, aynı soydan gelen ama farklı ülkelerde yaşayan insan toplulukları için de kullanılır. Mesela bugün Almanya’da pekçok soydaşımız var. İşte Türk halkı dediğimizde bu gurbetçilerimiz de, dünyanın daha farklı yerlerinde yaşayan Türkler de bu Türk halkı kavramının içine girer. Bundan başka halk kelimesi, değişik etnik köken, kültür ve dinden gelen ama aynı ülkede yaşayan topluluğu anlatmak için de kullanılır.

Bilimsel açıdan ise, belirli bir ülkenin belli bir döneminde ülke gelişimine katkıda bulunan sınıfları tümüyle kapsayan, tarihsel açıdan değişme içinde bulunan insan topluluğudur halk.

Millet ise, devlet kuran halklara verilen bir isimdir.