Gürkan Özsoy

Tamamen Kişisel


BİMER Ne İşe Yarar?


BİMER’i bilmeyen var mıdır, bilemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İletişim Merkezi’nin kısaltması olan BİMER, 2006 yılında 20/11/2006 tarih ve 26055 sayılı resmi gazetede yayımlanan genelge ile kurulmuştur. İlgili genelge şurada. […]


Cemre


Büyüklerimizden hep duyarız; cemre düştü/düşecek diye. Cemre, ilkbahar öncesinde önce havada, sonra sırasıyla su ve toprakta, altışar gün aralıkla oluştuğu sanılan ısı yükselmelerinin adıdır. Eskiler bir yılı, hızır ve kasım olarak […]


Halk ve Millet Kavramlarının Tanımı


Özellikle siyaset konuşurken halk ve millet kavramlarını sık sık kullanırız. Peki bu kavramların ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Aynı ülkede yaşayan aynı uyrukta olan yani o ülkenin vatandaşı sıfatını taşıyan insan topluluğuna halk diyoruz. […]


Atatürk’ün Geometri Kitabı


Atatürk sadece bir lider, bir devlet adamı, bir asker değildir. Atatürk çok yönlü kişiliğe sahip bir dehadır. Bunu ifade etmek için alim olmaya lüzum yok. Her şeye rağmen yolundan dönmeyen ve bir ulusu bağımsızlık yolunda birleştiren, düşmanlarının […]